NYHETER 2024

Nytt för 2024

I år kommer tävlingarna i de olika språk under region- och riksfinalerna att fokusera på följande teman/länder:


I spanska är årets tema Mexiko. Detta innebär att geografi-, litteratur- och historiefrågorna kommer att fokusera på Mexiko.


I franska är årets tema Algeriet, Marocko, Tunisien. Detta innebär att geografi-, litteratur- och historiefrågorna kommer att fokusera på Algeriet, Marocko, Tunisien.


I tyska är årets tema Österrike. Detta innebär att geografi-, litteratur- och historiefrågorna kommer att fokusera på Österrike.


I engelska är årets tema USA. Detta innebär att geografi-, litteratur- och historiefrågorna kommer att fokusera på USA.


Tillägg i tävlingens regler:

Moderna språk (spanska, franska och tyska)


Skolor som erbjuder tvåspråkiga utbildningar på spanska, franska eller tyska hänvisas till tävlingen i modersmålskatergorin om skolan tävlar i något av dessa språk.

Prov och kategorier


MODERNA SPRÅK (spanska, franska och tyska)

Deltävling 1 

Deltävling 2

Deltävling 3

Kategorier och nivåer

Kvalprov (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Grundskola: A2 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B1 (upp till årskurs 2, steg 4)

Modersmål: B2 - C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25


Kvalprov (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia  (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

ENGELSKA

Kvalprov (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Grundskola: B1 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B2 – C1 (upp till årskurs 3), inga förändringar

Modersmål: C1 – C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation


Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

Kvalprov (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi, litteratur och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Kortare läsförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25

SVENSKA


Kvalprov (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Upp till årskurs 9

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden


Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25


Kvalprov (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Upp till årskurs 3

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden

Litteraturkunskap
Grammatikkunskap
Ordkunskap
Idiom
Retorik
Texttyper
Svenska dialekter
Språken i Norden


Antal frågor: 60

Antal frågor: 25

Antal frågor: 25