Om proven

Om proven 2021

Om proven

Ladda ner exempel på frågor

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 2) A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 4) B1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

För engelska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 4) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

Proven i moderna språk och engelska består av fyra delar i kvaldelen, fem delar i regionfinalerna (gäller grundskola) samt fem delar i riksfinalerna:

Grundskola, moderna språk och engelskaKvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Situationsbaserad kommunikation

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Situationsbaserad kommunikation

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Situationsbaserad kommunikation

60 frågor

28 frågor

28 frågor
GymnasieskolaKvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Situationsbaserad kommunikation

Realia
Ordförråd
Grammatik
Situationsbaserad kommunikation

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Situationsbaserad kommunikation

60 frågor

60 frågor

28 frågor
Modersmål

Kvalprov

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Situationsbaserad kommunikation

Realia
Ordförråd
Grammatik
Situationsbaserad kommunikation

60 frågor

60 frågor

Grundskola, svenska

Kvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

60 frågor

28 frågor

28 frågor

Gymnasieskola, svenska

Kvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

60 frågor

60 frågor

28 frågor

Provens struktur

Proven i moderna språk består av fem delar:

 1. Realia
 2. Ordförråd
 3. Grammatik
 4. Hörförståelse *
 5. Interaktion


*Det gäller spanska, franska, tyska och engelska. Endast i region- och riksfinalerna för grundskolekategorin samt i gymnasiekategorins riksfinaler..

Proven i svenska består av tre delar:

 1. Litteraturkunskap

 2. Grammatikkunskap

 3. Ordkunskap

Viktig information om onlineproven vecka 6


 1. Testet består av 60 frågor och deltagarna har 30 minuter på sig att genomföra testet.
 2. Deltagarna kan inte gå tillbaka till redan besvarade frågor.
 3. Provet är individuellt.
 4. Inga hjälpmedel får användas.
 5. Generellt sett ska provet genomföras på liknande sätt som ett nationellt prov.
 6. Det ska finnas minst en vaktande lärare och tystnad ska råda i klassrummet.