Resultat Riksfinaler 2022

Resultat riksfinaler 2022

GrundskolekategoriSpanska

Franska

Tyska

Engelska

Svenska

1 Bergaskolan*
2 Berzeliusskolan
3 Toleredsskolan
4 Kungsgårdsskolan
5 Minervaskolan
6 BMSL
7 IES Täby1 IES Hässleholm*
2 Vasaskolan Skövde
3 Franska skolan
4 Linnéskolan
5 IES Lund
6 Minervaskolan
7 Berzeliusskolan1 Nya Munken*
2 Täby friskola
3 ISGR
4 Järnåkraskolan
5 Mellersta förstadstadsskolan
6 IES Umeå
7 IES Hässleholm1 Nordic International School*
2 Minervaskolan
3 The English School of Gothenburg
4 Kungsgårdsskolan
4 IES Gävle
4 Ängsdalsskolan
7 BMSL


1 Getingeskolan*
2 Elsa Brändströms skolan
3 JENSEN grundskola Göteborg
4 Linnéskolan 
5 Maja Beskowskolan
6 Ringsjöskolan
7 Vasa International School of Stockholm

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin


GymnasiekategoriSpanska

Franska

Tyska

Engelska

Svenska

1 Sundsta-Älvkullegymnasiet*
2 Gymnasieskolan Spyken
3 Katedralskolan Lund
4 Malmö latinskola
4 Katedralskolan Linköping
6 Kungsholmens gymnasium


1 Katedralskolan Lund*
2 Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm
3 Södra latins gymnasium
4 Gymnasieskolan Spyken
5 Kitas Gymnasium
6 Malmö latinskola

1 Katedralskolan Lund*
2 Södra Latins gymnasium
3 Gymnasieskolan Spyken
4 Katedralskolan Linköping
4 Procivitas Lund
6 Berzeliusskolan Gymnasiet


1 IHGR*
2 Tumba Gymnasium
3 Lars-Erik Larsson-gymnasiet
4 Katedralskolan Lund
5 Växjö katedralskola
6 Schillerska


1 Katedralskolan Lund*
2 Malmö latinskola
3 Olympiaskolan
4 Schillerska
5 ProCivitas Karlberg
6 Nacka gymnasium


*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin


ModersmålskategoriSpanska

Franska

Tyska

Engelska


1 IES Umeå*


1 Franska Skolan*


1 Modersmålsenheten Höörs kommun*

1 IES Lund*


*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin

*Vinnare av kategorin