Hem


International Language

Competition

Sverige

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor.


Huvudarrangörerna är Mundolingue och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Tävlingen genomförs i samarbete med It’slearning.


Vårt främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå. Vi vill även att skolungdomar får ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas.


Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk. 


Vi vill uppmuntra arbetet med fördjupade kunskaper i språk.Viktiga nyheter för 2020

I vår strävan att bli bättre kommer vi att införa en del förändringar i tävlingens utformning. Dels inför vi ändringar i hur proven kommer att se ut i de olika etapperna och dels ändras målgrupperna för de olika kategorierna.


International Language Competition växer. 2020 inrättas ett nytt regioncentrum i Malmö på Malmö Borgarskola. Detta innebär att vi kommer att ha åtta regioncentra i Sverige. 


Proven

Nytt för 2020 är att proven i spanska, franska, tyska och engelska kommer att innehålla frågor där vi testar hörförståelse och interaktion. Längre ner på sidan kan man läsa om hur de nya proven kommer att se ut.


Kategorier

Vad gäller moderna språk (spanska, franska och tyska) kommer det att se ut på följande sätt:


Grundskola: Upp till årskurs 9

Gymnasieskola: Upp till årskurs 2, steg 4. Under 2020 kommer det inte att finnas någon kategori för årskurs 3 (från steg 5 och uppåt).

Engelska och svenska blir oförändrade.


Regioner 2020

Malmö, Lund, Helsingborg, Linköping, Kungsbacka, Göteborg, Stockholm och Umeå

Prov och kategorier 2020


MODERNA SPRÅK (spanska, franska och tyska)

Innehåll 

Innehåll 

Innehåll 

Kategorier och nivåer

Kvalprov

Regionfinal grundskola

Riksfinal, Grund- och gymnasieskola

Grundskola: A2 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B1 (upp till årskurs 2, steg 4)

Modersmål: B2 - C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 80

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28Regionfinal gymnasieskola

Realia  (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 80

ENGELSKA

Kvalprov

Regionfinal grundskola

Riksfinal, Grund- och gymnasieskola

Grundskola: B1 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B2 – C1 (upp till årskurs 3), inga förändringar

Modersmål: C1 – C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation


Antal frågor: 80

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28

Regionfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 80

SVENSKA

Inga förändringar


Regioner 2020

 Malmö, Lund, Helsingborg, Linköping, Kungsbacka, Göteborg, Stockholm och Umeå.


Kalendarium och proven


Viktiga datum och Information om provens struktur, nivå och innehåll


FEDELE-skolor 2019