Hem

International Language

Competition

Sverige


UPPDATERING 13/1: Beroende på hur Folkhälsomyndighetens vidare rekommendationer kring distansundervisning efter den 24 januari ser ut, kan kalendariet för samtliga kategorier komma att ändras. Vi avvaktar besked från Folkhälsomyndigheten.


VIKTIG INFORMATION: På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Covid-19 kommer samtliga regionfinaler i mars 2021 att genomföras på distans/online via ZOOM.

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor.


Huvudarrangörerna är Mundolingue och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Tävlingen genomförs i samarbete med It’slearning.


Vårt främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå. Vi vill även att skolungdomar får ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas.


Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk. 


Vi vill uppmuntra arbetet med fördjupade kunskaper i språk.
Kalendarium och proven


Viktiga datum och Information om provens struktur, nivå och innehållDet är med glädje vi för andra året i rad välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition! Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beslutat att ekonomiskt stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.