Hem

International Language Competition 2024

Sverige

International Language Competition är en internationell språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor.


Huvudarrangörerna är Mundolingue och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Tävlingen genomförs i samarbete med It’slearning.


Vårt främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa språk på högre nivå. Vi vill även att skolungdomar får ett ökat intresse för att tillägna sig kunskaper om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas.


Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk. 


Vi vill uppmuntra arbetet med fördjupade kunskaper i språk och öka medvetenheten om fördelarna med flerspråkighet i en globaliserad värld genom att betona vikten av att behärska flera språk.
Premio FEDELE-ILC

Följ oss på Instagram: #ilcsverigeSydsvenska Industri- och Handelskammaren

i samarbete med

International Language Competition

Linköpings kommun

i samarbete med

International Language Competition

Mexicos ambassad

i samarbete med

International Language Competition

Franska Institutet i Stockholm

i samarbete med

International Language Competition

Itslearning

i samarbete med

International Language Competition

eTwinning i Sverige

i samarbete med

International Language Competition