Hem

International Language

Competition 2023

Sverige

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor.


Huvudarrangörerna är Mundolingue och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Tävlingen genomförs i samarbete med It’slearning.


Vårt främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå. Vi vill även att skolungdomar får ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas.


Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk. 


Vi vill uppmuntra arbetet med fördjupade kunskaper i språk.

Linköpings kommun

i samarbete med

International Language Competition

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

i samarbete med

International Language Competition

Itslearning

i samarbete med

International Language Competition

Franska Institutet i Stockholm

i samarbete med

International Language Competition

eTwinning i Sverige

i samarbete med

International Language Competition