Regioner 2021

Regioner 2021

3. Linköping, Katedralskolan: Östergötland, Jönköping och Kalmar


4. Göteborg, Schillerska Gymnasiet: Värmland, Västra Götaland, Södra Västra Götaland, 


5. Helsingborg, Olympiaskolan: Norra Skåne, Halland,


6. Lund, Polhemskolan: Mellersta Skåne


7. Malmö, Malmö Borgarskolan: Södra Skåne

Regionindelning 2021


Moderna språk & Mästerskapet i svenska, grundskola


Principen är att varje skola tillhör den region där närmaste regioncentrum finns, för närvarande finns 8 regioncentra.


Här gör vi ett försök till en rättvis indelning, men det kan finnas anledning att titta närmare på denna indelning om det visar sig att en skola borde tillhöra en annan region än den tilldelade.1. Norra Sverige ONLINE: Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten.  Regionfinalen i Norra Sverige genomförs ONLINE, via ZOOM.


2. Stockholm, Kungsholmens gymnasium: Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Dalarna, SödermanlandMB_400x400