Om proven

Om proven

Om proven

Ladda ner exempel på frågor

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 2) A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 4) B1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

För engelska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 4) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

Proven i moderna språk och engelska består av fyra delar i kvaldelen, fem delar i regionfinalerna (gäller grundskola) samt fem delar i riksfinalerna:

Grundskola, moderna språk och engelskaKvalprov

Regionfinal

Riksfinal

20% Realia
20% Ordförråd
20% Grammatik
40% Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Interaktion

80 frågor

28 frågor

28 frågor
GymnasieskolaKvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Interaktion

80 frågor

80 frågor

28 frågor
Modersmål

Kvalprov

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

80 frågor

80 frågor

Grundskola, svenska

Kvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

80 frågor

28 frågor

28 frågor

Gymnasieskola, svenska

Kvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

80 frågor

80 frågor

28 frågor

Provens struktur

Proven i moderna språk består av fem delar:

  1. Realia
  2. Ordförråd
  3. Grammatik
  4. Hörförståelse *
  5. Interaktion


*Det gäller spanska, franska, tyska och engelska. Endast i region- och riksfinalerna för grundskolekategorin samt i gymnasiekategorins riksfinaler..

Proven i svenska består av tre delar:

  1. Litteraturkunskap

  2. Grammatikkunskap

  3. Ordkunskap


FEDELE-skolor 2019