NYTT FÖR 2022

Nytt för 2022

I vår strävan att bli bättre kommer vi att genomföra en del förändringar i tävlingens utformning för gymnasieskolekategorin:


Regionerna och deras finaler för gymnasiekategorin ersätts med två semifinaler.

Från kvalomgången tar sig 12 gymnasieskolor vidare till semifinalerna. 

I varje semifinal tävlar sex gymnasieskolor. 

De tre gymnasieskolorna med bäst resultat i varje semifinal går vidare till riksfinalen i Malmö.


Gymnasiekategorins nya upplägg från och med 2022 är följande:


1. Kvalprov via Internet (Itslearning) - 12 gymnasieskolor i varje språk går vidare


2. Semifinal online via ZOOM - 6 gymnasieskolor i varje språk går vidare


3. Riksfinal i Malmö


Prov och kategorier


MODERNA SPRÅK (spanska, franska och tyska)

Deltävling 1 

Deltävling 2

Deltävling 3

Kategorier och nivåer

Kvalprov (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Grundskola: A2 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B1 (upp till årskurs 2, steg 4)

Modersmål: B2 - C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28


Kvalprov (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia  (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28

ENGELSKA

Kvalprov (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Grundskola: B1 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B2 – C1 (upp till årskurs 3), inga förändringar

Modersmål: C1 – C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation


Antal frågor: 60

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28

Kvalprov (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 60

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28

SVENSKA


Kvalprov (Itslearning)

Regionfinal grundskola

Riksfinal grundskola

Upp till årskurs 9

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap


Antal frågor: 60

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28


Kvalprov (Itslearning)

Semifinal online gymnasieskola

Riksfinal gymnasieskola

Upp till årskurs 3

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap


Antal frågor: 60

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28