Nyheter 2020

Viktiga nyheter för 2020

I vår strävan att bli bättre kommer vi att införa en del förändringar i tävlingens utformning. Dels inför vi ändringar i hur proven kommer att se ut i de olika etapperna och dels ändras målgrupperna för de olika kategorierna.


International Language Competition växer. 2020 inrättas ett nytt regioncentrum i Malmö på Malmö Borgarskola. Detta innebär att vi kommer att ha åtta regioncentra i Sverige. 


Proven

Nytt för 2020 är att proven i spanska, franska, tyska och engelska kommer att innehålla frågor där vi testar hörförståelse och interaktion. Längre ner på sidan kan man läsa om hur de nya proven kommer att se ut.


Kategorier

Vad gäller moderna språk (spanska, franska och tyska) kommer det att se ut på följande sätt:


Grundskola: Upp till årskurs 9

Gymnasieskola: Upp till årskurs 2, steg 4. Under 2020 kommer det inte att finnas någon kategori för årskurs 3 (från steg 5 och uppåt).

Engelska och svenska blir oförändrade.


Regioner 2020

Malmö, Lund, Helsingborg, Linköping, Kungsbacka, Göteborg, Stockholm och Umeå

Prov och kategorier 2020


MODERNA SPRÅK (spanska, franska och tyska)

Innehåll 

Innehåll 

Innehåll 

Kategorier och nivåer

Kvalprov

Regionfinal grundskola

Riksfinal, Grund- och gymnasieskola

Grundskola: A2 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B1 (upp till årskurs 2, steg 4)

Modersmål: B2 - C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 80

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28Regionfinal gymnasieskola

Realia  (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 80

ENGELSKA

Kvalprov

Regionfinal grundskola

Riksfinal, Grund- och gymnasieskola

Grundskola: B1 (upp till årskurs 9)

Gymnasieskola: B2 – C1 (upp till årskurs 3), inga förändringar

Modersmål: C1 – C2 (alla årskurser)

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Hörförståelse

Situationsbaserad kommunikation


Antal frågor: 80

Antal frågor: 28

Antal frågor: 28

Regionfinal gymnasieskola

Realia (kunskaper om målspråksländers geografi och historia) 

Ordförråd

Grammatik

Situationsbaserad kommunikation

Antal frågor: 80

SVENSKA

Inga förändringar


Regioner 2020

 Malmö, Lund, Helsingborg, Linköping, Kungsbacka, Göteborg, Stockholm och Umeå.


Det är med glädje vi för andra året i rad välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition! Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beslutat att ekonomiskt stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

ESCUELAS FEDELE 2020