Anmäl din skola här!

Anmälan 2021

Instruktioner för registrering

Det är med glädje vi för andra året i rad välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition! Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beslutat att ekonomiskt stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

 
 
 
 
Grundskola spanska
Grundskola tyska
Grundskola franska
Grundskola engelska
Gymnasieskola spanska
Gymnasieskola tyska
Gymnasieskola franska
Gymnasieskola engelska
Modersmål spanska
Modersmål tyska
Modersmål franska
Modersmål engelska
Mästerskapet i svenska grundskola
Mästerskapet i svenska gymnasieskola
 
E-faktura (E-faktura gäller alltid för kommunala skolor)
PDF-Faktura
Plusgiro/Bankgiro
 
 
 
Jag godkänner att ni sparar min/våra e-postadress(er) (GDPR)
 
 

Anmälan


De skolor som vill delta i iLcompetiton 2021 anmäler sig genom att fylla i och skicka in fomuläret som finns (till vänster) på denna sida.Avgift


Varje skola betalar en administrativ kostnad om 997 kronor (inkl. moms) per språk och kategori för deltagande i tävlingen (oavsett hur många elever som deltar, det finns ingen övre gräns för hur många elever en skola får anmäla.).Om man väljer att betala genom att göra en insättning ska administrationsavgiften sättas in på följande bankgironummer:


Bankgironummer:  567-7877


OBS!

Glöm inte att skriva in vilken skola och vilken kategori avgiften gäller.

När en skola är registrerad skickar iLcompetitions administration en EXCEL-fil till berörd lärare för registrering av elever samt instruktioner.


Vill man betala avgiften mot faktura/E-faktura ska följande uppgifter anges i anmälan:


1. Skolans namn/Företagsnamn

2. Organisationsnummer

3. Fakturaadress

4. Referensnummer/beställarreferens/kostnadsställe

5. Referensnamn/kontaktperson

OBS! Vi skickar e-faktura


* Om PDF-faktura önskas ska e-postadressen dit fakturas ska skickas anges.Vad händer efter anmälan?


När en skola är registrerad skickar iLcompetitions administration en EXCEL-fil till berörd lärare för registrering av elever samt instruktioner. Elevlistorna (i EXCEL-format) returneras till 2021@ilcompetition.se