Regler moderna språk

 

iLcompetition

i Sverige

 

 

iLcompetitions regler

Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

REGLER

Moderna språk

 

 

ALLMÄNNA REGLER

 

§1 ILcompetition, tillsammans med sina partnerskolor, kontaktar högstadie- och gymnasieskolor i hela landet för att informera om tävlingens innehåll, regler och kalendarium.

§2 De språk man kan tävla i inom ramen för iLcompetition är franska, spanska, tyska och engelska.

§3 ILcompetition delas in i tre kategorier: grundskola, gymnasium och modersmål.

§4 ILcompetitions grundskole- och gymnasiekategorier riktar sig endast till elever vars modersmål inte är det språk de kommer att tävla i. Gällande elever som ska tävla i sitt modersmål, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”.

§5 Skolor som önskar delta i tävlingen ska anmäla sig online, via iLcompetitions hemsida, senast sista anmälningsdagen. Kalendariet hittar man på ilcompetition.com .

§6 Innehållet i turneringens olika prov är utvalt och utformat av iLcompetitions tävlingsadministration i samarbete med våra partnerskolor, universitet och internationella språkinstitut.

§7 Materialet till proven utformas efter Skolverkets riktlinjer, innehållet i de läroböcker i franska, spanska, tyska och engelska som används i Sverige samt innehållet i Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk. Frågorna rör ordkunskap, grammatik och realiakunskaper inom språkområdet.

§8 Genom att anmäla sig till iLcompetition förbinder sig den skola som anmält sig att följa tävlingsreglerna.

 

KATEGORIN GRUNDSKOLA

 

§9 Elever i grundskolan kan delta i två kategorier: grundskola och/eller modersmål.

§10 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket talas/har talats hemma), eller om eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är ett officiellt språk. Om något av dessa två kriterier uppfylls, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”. Om inget av dessa två kriterier uppfylls ska eleven delta i kategorin grundskola.

§11 I grundskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:

 

1. En kvalomgång (kvalificeringsprov via Internet)

 

2. En regionfinal

 

3. En riksfinal

 

Kvalificeringsprov via Internet

 

§12 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetition tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§13 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§14 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning..

§15 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§16 Medelpoängen av de 5 bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än 5 elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas likväl deras sammanlagda slutsumma med 5.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med osv.

§17 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§18 De 6 bästa skolorna i varje region tävlar i en regionfinal. De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.

 

Regionfinal/grundskolekategori

 

§19a I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (det får endast vara elever som har tävlat i kvalomgången). När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via mail: 2019@ilcompetition.se

§19b Regionfinalen genomförs inför publik på den skola som organiserar tävlingen i regionen.

§19c Alla lag tävlar mot varandra.

§19d De tävlande lagen ska efter en kort betänketid skriva ner svaret på de frågor som ställs och sedan visa upp och läsa upp svaret.

§19e Det lag som får flest poäng vinner regionfinalen.

§19f Alla resultat protokollförs.

§19g Vinnarna från de 7 regionerna med högst resultat tar sig vidare till riksfinalen i Malmö.

 

Riksfinal/grundskolekategori

 

§20 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskoletagorin.

 

KATEGORIN GYMNASIESKOLA

 

§21 Elever i gymnasieskolan kan delta i två kategorier: gymnasieskola och modersmål.

§22 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket talas/har talats hemma), eller om eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är ett officiellt språk. Om något av dessa två kriterier uppfylls, läs vidare under rubriken ”Kategorin modersmål”. Om inget av dessa två kriterier uppfylls ska eleven delta i kategorin gymnasieskola.

§23 I gymnasieskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:

 

1. En kvalomgång (kvalificeringsprov via Internet)

 

2. En regionfinal

 

3. En riksfinal

 

Kvalificeringsprov via Internet

 

§24 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetition tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§25 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§26 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning..

§27 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§28 Medelpoängen av de 5 bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än 5 elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas ändå deras sammanlagda slutsumma med 5.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med osv.

§29 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§30 De 4 bästa gymnasieskolorna i varje region tävlar i en regionfinal. De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.

 

Regionfinal/gymnasiekategori

 

§31 I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (det får endast vara elever som har tävlat i kvalomgången). När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via mail: 2019@ilcompetition.se

§32 Regionfinalen för gymnasieskolekategorin kommer att vara Internet-baserat. De tävlande tar sig till regioncentret och genomför provet på plats.

§33 Provet görs i lag om 2 och tar ca 45 min. Om två (eller fler) gymnasieskolor skulle få samma resultat i en regionfinal, tittar vi på resultatet från kvalprovet för att avgöra vilken skola som går vidare i tävlingen.

 

Riksfinal/gymnasiekategori

 

§34a Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskoletagorin.

§34b Vinnarna från de 7 regionerna med högst resultat tar sig vidare till riksfinalen i Malmö.

 

KATEGORIN MODERSMÅL

 

§35 En elev ska tävla i modersmålskategorin vid följande omständigheter: eleven har minst en förälder vars modersmål är spanska, franska, tyska eller engelska (oavsett hur mycket eller lite språket har talats hemma) eller eleven har bott i minst 4 år i ett land där det språk som eleven önskar tävla i (spanska, franska, tyska, engelska) är officiellt språk. Om inget av dessa två kriterier uppfylls ska eleven delta i någon av kategorierna grundskola eller gymnasieskola.

§36 Modersmålskategorin genomförs i två omgångar:

 

1. Kvalomgång: Internet-baserat prov.

 

2. Final: Internet-baserat prov på någon av skolorna i Sverige där regionfinalerna äger rum.

 

Kvalificeringsprov

 

§37 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som iLcompetitions turneringsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på vår hemsida.

§38 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§39 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till iLcompetitions databas hos Itslearning.

§40 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på iLcompetitions hemsida.

§41 När listan över de 10 elever som kvalificerat sig till finalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sina elevers slutresultat. Därefter fastställs reslutaten.

§42 De undervisande lärarna vars elever har tagit sig vidare till finalen kontaktas via e-post.

 

Final/modersmålskategori

 

§43 Finalen genomförs på liknande sätt som kvalificeringsprovet och hålls på iLcompetitions närmaste regioncentrum samma dag som det är regionfinal i kategorierna grundskola och gymnasieskola.

Om två (eller fler) tävlande i modersmålskategorin skulle få samma resultat i finalen, tittar vi på resultatet från kvalprovet för att avgöra vem som ska utses som vinnare i kategorin.

§44 Den elev som vinner modersmålskategorin i ett språk får hämta sitt pris samma dag som det är riksfinal i kategorierna grundskola och gymnasieskola i Malmö.

 

 

 

Tävlingens struktur

 

Grundskola:

 

1. Kvalprov via Internet

2. Regionfinal

3. Riksfinal i Malmö

 

Gymnasieskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Prov via Internet i ett regioncentrum (närmaste regioncentrum) i samband med grundskolornas regionfinal.

3. Riksfinal i Malmö

 

Modersmål:

1. Kvalprov via Internet

2. Prov via Internet i ett regioncentrum (närmaste regioncentrum) i samband med grundskolornas regionfinal.

3. Vinnaren åker till Malmö för att ta emot pokal och andra priser.

 

 

 

Kategorier och språk

 

Grundskolekategori:

 

Spanska

Franska

Tyska

Engelska

 

Gymnasiekategori:

 

Spanska

Franska

Tyska

Engelska

 

Modersmålskategori:

 

Spanska

Franska

Tyska

Engelska

 

Om proven