Regler Mästerskapet i svenska

Regler Mästerskapet i svenska

Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.


FEDELE-skolor 2019

Tävlingens regler

 

ALLMÄNNA REGLER


§1 Mästerskapet i svenska (Mis), tillsammans med sina partnerskolor, kontaktar högstadie- och gymnasieskolor i hela landet för att informera om tävlingens innehåll, regler och kalendarium.

§2 Det språk man kan tävla i inom ramen för Mästerskapet i svenska är svenska: ordkunskap och litteraturkunskap.

§3 Mis delas in i två kategorier: grundskola respektive gymnasieskola.

§4 Tävlingens grundskole- respektive gymnasiekategorier riktar sig till alla elever som läser svenska inom de reguljära skolformerna: grundskola och gymnasieskola, dock ej vuxenutbildning (eller annan skolform).

§5 Skolor som önskar delta i tävlingen ska anmäla sig online, via Mis hemsida. Kalendarium med sista anmälningsdatum finns på http://ilcompetition.se .

§6 Innehållet i tävlingens olika prov är utvalt och utformat av Mis tävlingsadministration i samarbete med våra partnerskolor och universitet.

§7 Materialet till proven utformas efter Skolverkets riktlinjer och innehållet i flera läromedel i ämnet svenska. Frågorna rör ordkunskap respektive kunskap om svensk litteratur.

§8 Genom att anmäla sig till Mästerskapet i svenska förbinder man sig att följa tävlingsreglerna.

 


KATEGORIN GRUNDSKOLA


§9 Elever som går i grundskolans högstadium (åk 7 - åk 9) kan delta i kategorin grundskola.

§10 I grundskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. Ett kvalificeringsprov (kvalprov), via Internet.

2. En regionfinal, inför publik.

3. En riksfinal, inför publik.

 

Kvalificeringsprov via Internet


§11 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som Mis tävlingsadministration har fastställt. Kalendariet hittas på tävlingens hemsida.

§12 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator/surfplatta.

§13 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till tävlingens databas på Itslearning.

§14 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på Mis hemsida.

§15 Medelpoängen av de fem bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än fem elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas likväl deras sammanlagda slutsumma med fem.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med, osv.

§16 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat, därefter fastställs resultaten.

§17 De sex bästa skolorna i varje region tävlar i en regionfinal. De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.

 

Regionfinal/grundskolekategori


§18a I regionfinalen tävlar varje skola med ett lag om två elever (endast elever som har tävlat i kvalomgången får bilda lag). Varje skola representeras av ETT LAG. När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i deltävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via e-post.

§18b Regionfinalen genomförs inför publik på den skola som organiserar tävlingen i regionen.

§18c Alla lag tävlar mot varandra.

§18d De tävlande lagen ska efter en kort betänketid skriva ner svaret på de frågor som ställs och sedan visa och läsa upp svaret.

§18e Det lag som får flest poäng vinner regionfinalen.

§18f Alla resultat protokollförs.

§18g Vinnarna från varje region tar sig vidare till riksfinalen.

 

Riksfinal/grundskolekategori


§19 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskolekategorin.

 KATEGORIN GYMNASIESKOLA


§20 Elever i gymnasieskolan kan delta i gymnasieskolekategorin.

§21 I gymnasieskolekategorin genomförs tävlingen i tre omgångar:


1. En kvalomgång - kvalificeringsprov via Internet

2. En regionfinal - prov via Internet

3. En riksfinal, inför publik

 

Kvalificeringsprov via Internet


§22 Kvalificeringsprovet genomförs vid varje deltagande skola den vecka som Mis tävlingsadministration har fastställt. Kalendarium finns på tävlingens hemsida.

§23 I kvalificeringsomgången tävlar varje elev individuellt vid sin dator.

§24 Kvalificeringsprovet genomförs elektroniskt via Internet. Rättningen sker automatiskt och resultaten skickas direkt till tävlingens databas på Itslearning..

§25 Efter genomgång av resultaten kommer dessa att publiceras på Mis hemsida.

§26 Medelpoängen av de fem bästa resultaten från varje skola kommer att ligga till grund för deltagandet i regionfinalen. Om färre än fem elever från en skola deltar i kvalprovet för ett språk delas trots detta deras sammanlagda slutsumma med fem.

Om två (eller fler) skolor skulle få samma resultat i en region, tas det sjätte bästa resultatet med i beräkningen. Om det fortfarande står lika efter detta tas det sjunde bästa resultatet med, osv.

§27 När listan över de skolor som kvalificerat sig till regionfinalen är offentliggjord, kan de skolor som så önskar (inom fem dagar efter offentliggörandet) begära en granskning av proven för att reda ut eventuella tvivel angående sin skolas slutresultat. Därefter fastställs resultaten.

§28 De fyra bästa gymnasieskolorna i varje region tävlar i en regionfinal. De skolor som tar sig vidare i tävlingen kontaktas via e-post.


 

Regionfinal/gymnasiekategori


§29 I regionfinalen tävlar varje skola i lag om två elever (endast elever som har tävlat i kvalomgången får bilda lag). Varje skola representeras av ETT LAG. När skolan har bestämt vilka elever som ska representera skolan i tävlingen anmäls eleverna till regionfinalen via e-post: 2018@ilcompetition.se

§30 Regionfinalen för gymnasieskolekategorin kommer att vara Internet-baserat. De tävlande tar sig till regioncentret och genomför provet på plats.

§31 Provet genomförs i lag om två och tar 45 minuter.

 

Riksfinal/gymnasiekategori


§32 Riksfinalen hålls i Malmö och genomförs på liknande sätt som regionfinalerna i grundskolekategorin.

§33 Den gymnasieskola som vinner i varje region (7 för närvarande) tar sig vidare till riksfinalen. En åttonde plats i riksfinalen inrättas för riksfinalens värdskola.
Tävlingens struktur


Grundskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Regionfinal

3. Riksfinal i Malmö


Gymnasieskola:

1. Kvalprov via Internet

2. Prov via Internet i ett regioncentrum (närmaste regioncentrum) i samband med grundskolornas regionfinal.

3. Riksfinal i Malmö.


Kategorier


Grundskola

Gymnasieskola