Om proven

Om proven

Om proven

Ladda ner exempel på frågor

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 2) A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 4) B1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

För engelska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 4) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

Proven i moderna språk och engelska består av fyra delar i kvaldelen, fem delar i regionfinalerna (gäller grundskola) samt fem delar i riksfinalerna:

Grundskola, moderna språk och engelskaKvalprov

Regionfinal

Riksfinal

20% Realia
20% Ordförråd
20% Grammatik
40% Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Interaktion

80 frågor

28 frågor

28 frågor
GymnasieskolaKvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Hörförståelse
Interaktion

80 frågor

80 frågor

28 frågor
Modersmål

Kvalprov

Riksfinal

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

Realia
Ordförråd
Grammatik
Interaktion

80 frågor

80 frågor

Grundskola, svenska

Kvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

80 frågor

28 frågor

28 frågor

Gymnasieskola, svenska

Kvalprov

Regionfinal

Riksfinal

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

Litteraturkunskap

Grammatikkunskap

Ordkunskap

80 frågor

80 frågor

28 frågor


Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

FEDELE-skolor 2019