Om proven

Om proven

Om proven

Ladda ner exempel på frågor

Provens struktur

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 2) A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 4-5) B1 – B2, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

För engelska gäller följande nivåer:

 

Grundskola: (steg 4) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk.

 

Samtliga prov består av tre delar:

 

1. Ordkunskap (33%)

2. Grammatik (33%)

3. Realia (34%)

 

Övrigt om proven


  • Kvalprovet består av 80 frågor, i samtliga språk och kategorier.
  • Man kan få max 80 poäng på ett prov.
  • På vissa frågor är flera alternativ korrekta. Om exempelvis tre alternativ är korrekta på en fråga ges 0,33 poäng per korrekt svar och totalt ett poäng om eleven kryssat för samtliga korrekta alternativ. Därför kan elevers slutresultat innehålla decimaler.Exempelfrågor att ladda ner:


Moderna språk

 

spanska grundskola pdf


spanska grundskola 2016 pdf


spanska gymnasieskola pdf


spanska grundskola 2017 pdf


spanska gymnasieskola 2017 pdftyska grundskola pdf


tyska grundskola 2016 pdf


tyska gymnasieskola pdf


tyska gymnasieskola 2016 pdf

 

tyska grundskola 2017 pdf


tyska gymnasieskola 2017 pdffranska grundskola pdf


franska grundskola 2016 pdf


franska gymnasieskola pdf


franska grundskola 2017 pdf


franska gymnasieskola 2017 pdf
engelska grundskola pdf


engelska grundskola 2016 pdf


engelska gymnasieskola pdf


engelska gymnasieskola 2016 pdf


engelska grundskola 2017 pdf


engelska gymnasieskola 2017 pdf


Mästerskapet i svenska


Grundskola pdf


Gymnasieskola pdf


Grundskola 2017 pdf


Gymnasieskola 2017 pdf


Proven i moderna språk består av tre delar:

  1. Realia 25%
  2. Ordkunskap 37%
  3. Grammatik 38%

Proven i svenska består av tre delar:

  1. Litteraturkunskap 34%
  2. Grammatikkunskap 33%
  3. Ordkunskap 33%


Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

FEDELE-skolor 2019