Om proven

 

iLcompetition

i Sverige

 

 

Om proven

Om proven

Ladda ner exempel på frågor

För spanska, franska och tyska gäller följande nivåer:

Grundskola: (steg 2) A1 – A2, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 4-5) B1 – B2, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: B2 – C1, enligt den europeiska referensramen för språk.

För engelska gäller följande nivåer:

Grundskola: (steg 4) B1, enligt den europeiska referensramen för språk

Gymnasieskola: (steg 6-7) B2 – C1, enligt den europiska referensramen för språk

Modersmål: C1 – C2, enligt den europeiska referensramen för språk.

Samtliga prov består av tre delar:

1. Ordkunskap (33%)

2. Grammatik (33%)

3. Realia (34%)

Övrigt om proven

 

  • Kvalprovet består av 80 frågor, i samtliga språk och kategorier.
  • Man kan få max 80 poäng på ett prov.
  • På vissa frågor är flera alternativ korrekta. Om exempelvis tre alternativ är korrekta på en fråga ges 0,33 poäng per korrekt svar och totalt ett poäng om eleven kryssat för samtliga korrekta alternativ. Därför kan elevers slutresultat innehålla decimaler.

 

 

Exempelfrågor att ladda ner:

 

Moderna språk

spanska grundskola pdf

 

spanska grundskola 2016 pdf

 

spanska gymnasieskola pdf

 

spanska grundskola 2017 pdf

 

spanska gymnasieskola 2017 pdf

 

 

tyska grundskola pdf

 

tyska grundskola 2016 pdf

 

tyska gymnasieskola pdf

 

tyska gymnasieskola 2016 pdf

tyska grundskola 2017 pdf

 

tyska gymnasieskola 2017 pdf

 

 

franska grundskola pdf

 

franska grundskola 2016 pdf

 

franska gymnasieskola pdf

 

franska grundskola 2017 pdf

 

franska gymnasieskola 2017 pdf

 

 

 

engelska grundskola pdf

 

engelska grundskola 2016 pdf

 

engelska gymnasieskola pdf

 

engelska gymnasieskola 2016 pdf

 

engelska grundskola 2017 pdf

 

engelska gymnasieskola 2017 pdf

 

Mästerskapet i svenska

 

Grundskola pdf

 

Gymnasieskola pdf

 

Grundskola 2017 pdf

 

Gymnasieskola 2017 pdf

 

Provens struktur

  1. Realia 25%
  2. Ordkunskap 37%
  3. Grammatik 38%
  1. Litteraturkunskap 34%
  2. Grammatikkunskap 33%
  3. Ordkunskap 33%

Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.