Om oss

Om oss

iLcompetition i Sverige


Språkolympiaden är en språktävling för grund- och gymnasieskolor.

I förra årets Språkolympiad deltog över 14000 elever, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.


International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk för grund- och gymnasieskolor. Ett samarbete mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, It’s Learning och Mundolingue..


Vårt syfte:


  • International Language Competitions främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå.


  • Vi vill att ungdomar ska få ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas.


  • Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk.


  • Vi vill vara en katalysator för fördjupade kunskaper i språk.


Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

FEDELE-skolor 2019