Anmälan

 

iLcompetition

Språkolympiaden

Anmälan till Språkolympiaden

 
 
 
 
Grundskola spanska
Grundskola tyska
Grundskola franska
Grundskola engelska
Gymnasieskola spanska
Gymnasieskola tyska
Gymnasieskola franska
Gymnasieskola engelska
Modersmål spanska
Modersmål tyska
Modersmål franska
Modersmål engelska
 
Insättning
Faktura
 
 

Instruktioner för registrering

De skolor som vill delta i iLcompetiton 2016 - 2017 anmäler sig genom att fylla i och skicka in fomuläret som finns (till vänster) på denna sida.

 

Intresseanmälan som skickas till oss via mail ska skickas till: registrering2017@ilcompetition.se

Anmälan ska innehålla samtliga nödvändiga uppgifter. Dessa uppgifter finns i anmälningsformuläret till vänster på denna sida.

 

Därefter betalar varje skola en administrativ kostnad om 753 kronor per språk och kategori för deltagande i tävlingen (oavsett hur många elever som deltar).

Först när skolan har betalat in deltagaravgiften på det bankgironummer som anges nedan, räknas skolan som anmäld till tävlingen.

 

Om man väljer att betala genom att göra en insättning ska administrationsavgiften sättas in på följande bankgironummer:

 

Bankgironummer: 567-7877

 

OBS!

Glöm inte att skriva in vilken skola och vilken kategori avgiften gäller.

När en skola är registrerad skickar iLcompetitions administration en EXCEL-fil till berörd lärare för registrering av elever samt instruktioner.

 

Vill man betala avgiften mot faktura ska följande uppgifter anges i anmälan:

 

1. Fakturaadress och ref.nr.

2. Referensnamn/kontaktperson

3. E-mailadress dit fakturas ska skickas. Fakturan skickas digitalt till den angivna adressen som en PDF-fil.

Allt sker digitalt.

 

OBS!

Glöm inte att skriva in vilken skola och vilken kategori avgiften gäller.

 

 

Vad händer efter anmälan?

 

När en skola är registrerad skickar iLcompetitions administration en EXCEL-fil till berörd lärare för registrering av elever samt instruktioner. Elevlistorna (i EXCEL-format) returneras till registrering2017@ilcompetition.se

 

 

 

 

 

 

 

 

The schools that wish to participate in iLcompetition 2016-2017 sign up by sending an application to registrering2017@ilcompetition.se

Each school pays an administrative cost of 753 Swedish crowns per language and category.

 

The school is considered to be registrated after the participation fee is paid.

The bank giro account number is to be found on our home page.

 

Bankgironummer: 567-7877

 

Please specify school and category. After the registration, a file will be sent to the concerned teacher for registration of students. The teacher states name, last name, school, category and language in the document. Everything is managed digitally.

 

Copyright © All Rights Reserved