Hem

 

iLcompetition

i Sverige

 

 

iLcompetition & Mästerskapet i svenska

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor. Ett samarbete mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, It’s Learning och Mundolingue..

 

Vårt syfte:

 

  • International Language Competitions främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå.
  • Vi vill att ungdomar ska få ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas..
  • Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk.
  • Vi vill vara en katalysator för fördjupade kunskaper i språk.

 

 

Kalendarium och proven

 

Viktiga datum samt Information om provens struktur, nivå och innehåll

 

Fransklärarföreningen betalar anmälingsavgiften för sina medlemmar för deltagande i franska, för närmare information kontakta info@fransklararforeningen.com

Det är med glädje vi välkomnar Sparbanken Skåne som huvudsponsor för International Language Competition 2019. Sparbanken Skåne har genom stiftelsen Sparbanken Färs och Frosta beslutat att ekonomiskt gå in och stötta språktävlingen som en del av deras arbete att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.