Hem

 

iLcompetition

Språkolympiaden

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk för grund- och gymnasieskolor. Ett samarbete mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, It’s Learning och Mundolingue..

 

Vårt syfte:

 

  • International Language Competitions främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå.
  • Vi vill att ungdomar ska få ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas..
  • Vi vill befrämja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk.
  • Vi vill vara en katalysator för fördjupade kunskaper i språk.

 

 

Priser 2017

 

Vad kan man vinna när man tävlar i iLcompetition?

Regler 2017

 

Tävlingens regler och struktur

Kalendarium och proven

 

Viktiga datum samt Information om provens struktur, nivå och innehåll

iLcompetition i Sverige

i samarbete med

Regioner

 

Var hålls regionfinalerna?

Våra tävlingar

i Sverige

 

Copyright © All Rights Reserved